Pro Nagu höstmöte torsdagen 24.11 klo: 18.30, Nagu salen

Pro Nagu håller höstmötet 24.11 klo. 18.30 -20.00, i Nagu salen på Viksvägen. 

Stadgeenliga ärenden och information om kommande verksamhet. Kom med och påverk

Både nya medlemmar och alla redan registrerade PRO Nagu medlemmar är välkomna!

Vi vill uppmärksamma att medlemsavgiften, 10 € kan ni betala in till:

Aktia                                  FI11 4055 0011 9654 03

Andelsbanken                  FI94 5560 0920 0159 98

PRO Nagu styrelsen

Norrströmsbron 30 år torsdagen 6 oktober

PRO Nagu r.f. och Nagu Områdesnämnd vill uppmärksamma att Norrströmsbron firar 30 år. Bron hade en stor betydelse för skärgårdstrafikens utveckling. Nu firar vi med att kombinera både historia och framtid! Vi hoppas att föreningar från Nagu och andra intresserade deltar, dels kan ni bidra med arrangemangen eller också ge synlighet för er egen verksamhet. På bron är begränsat med utrymme och därför ber vi att man håller sig vid någondera ändan av bron. Det finns inte heller parkeringsplatser så vi uppmanar att komma till fots eller cykel.Vi ser t.ex. gärna att någon dokumenterar festligheterna- arkivmaterial är alltid av intresse. Öppet hus på Framnäs kl: 12.30-14.00. Kort om programmet:

PROGRAM

Kl 11:45 Framnäs (Framnäsvägen) Nagu.
Inviterade gäster stiger ombord på bussen till Norrströmsbron.
Kl 12:00 på Bron – gästerna har förflyttat sig till bron och Christoffer Taxell håller ett festtal. Enbart gäster och journalister är på körbanan (förutsatt att NTM- centralen beviljat tillstånd för att stänga av trafiken). Allmänheten har möjlighet att ta del av programmet i anslutning av bron.
Kl 12:10 Gästerna förflyttar sig till bussen och retur till Framnäs.
Kl 12:20 Framnäs. Kaffeservering, tal, presentation av Kaj Arnös film längs
Skärgårdsvägen och brobygget år 1986. Annat arkivmaterial till påseende. Hälsning från högstadie-elever från Houtskär, Korpo och Nagu – ‘Hur ser framtiden ut i skärgården’?
Kl 14:00 Avslutning
Välkomna!

Norsströmmen 1986 Åke Åberg 1 (2)

Foto:  Åke Åberg 1986

Emmaus seminarium om integration 10.9. i Nagu

Bästa mottagare

Bästa Nagu aktivist

Bästa engagerade Nagubo och flyktingvän

 Den 10-11 september kommer Emmaus Finland att hålla sitt återkommande höstseminarium i Nagu.

Temat för årets seminarium är INTEGRATION

Seminariet skall inte bara handla om inflyttade, invandrare eller flyktingar. Det handlar lika mycket om människor som är födda i vårt land men som behöver stöd och hjälp för att bli delaktiga i samhället. Emmausrörelsen runt om i världen har mycket erfarenhet av just detta.

Kanske du inte hört om Emmaus? 

Emmaus är en politiskt och religiöst obunden rörelse som finns på fyra kontinenter i närmare 40 länder och den kan närmast definieras som en solidaritetsrörelse. Emmausrörelsen grundades för snart 70 år sedan i Frankrike. Grundaren Abbé Pierre började då arbeta med hemlösa i första hand i det efterkrigstida Frankrike. Snabbt spred sig initiativet och kom på 60-talet till Finland.

Emmaus motto är att ge hjälp till självhjälp och att hjälpa de som lider mest.

(se : www.emmaus-international.org)

 Emmaus styrs av följande värderingar: att visa respekt, att dela med sig, att vara öppen, att leva solidariskt och att vara välkomnande såväl i tanke som i handling.

I Finland finns idag fem Emmausgrupper verksamma i Helsingfors, Ekenäs, Åland och Jokioinen. (Se respektive hemsidor, adresserna hittar du på www.emmaus.fi.

Du hittar också Emmaus Finland och Emmaus International på Facebook)

 Vi bjuder härmed in Dig att med dina erfarenheter av bl.a. ”Nagumodellen” delta i vårt seminarium den 10 september kl 14.00-17.00 i kommunalstugan i Nagu.

 På seminariet kommer representanter för olika Emmausgrupper att tala om sin integrerande verksamhet: lopptorg och insamling av varor, frivilligverksamhet för volontärer, arbetspraktik för arbetslösa, verkstäder, Emmaus Ålands arbetspool som hjälper invandrare, tiggare och arbetslösa med jobb och som tar hand om byråkratin kring tillfälliga anställningar, Emmaus soppkök och returcafé m.m. Kanske någon av de här Emmausmodellerna skulle gå att tillämpa i Nagu?

 Ni Nagu-bor berättar för oss om er integrering av asylsökande – vi har säkert något att lära oss. 

Mona Hemmer leder ordet men ju fler Nagubor som kan delta desto mer givande blir seminariet och diskussionen kring integration allt enligt teorin: ju fler kockar desto bättre soppa. Från de olika Emmausgrupperna i Finland deltar ca 20 personer.

Vi önskar Dig hjärtligt välkommen och tar gärna emot anmälningar senast 20.8. till Carina Aaltonen, Emmaus Finlands ordförande: carina@emmaus.ax, tel 040-5645102 eller Margherita Zilliacus, Emmaus Finlands sekreterare:mzilliacus@hotmail.com, tel 0400-935252

 Vi svarar också gärna på frågor och tar emot idéer!

Bästa hälsningar,

Carina och Margherita

Infobrev

Pro Nagu är en intresseförening som samlar invånarna, föreningarna och företagarna i Nagu till gemensam verksamhet till förmån för lokalsamhället.

ProNagu verkar för att Nagu skall hållas livskraftigt.

Ett plock ur vad som är på gång just nu:

  • fixande av gräsplan för diverse aktiviteter vid kolonilotterna/hundparken
  • hundparkens belysning och sophantering uppdateras
  • happening vid den nya skaterampen
  • ny skylt vid gravröset vid Westerholmsstigen
  • webbkamera vid torget
  • föreningens allmogebåt Tjärleken sjösatt och stationerad på Nötö, kontakta Jan-Erik Karlsson för mera info
  • Pro Nagu planerar en väggmålning, mural, tillsammans med lokala konstnärer- Finland 100 år.

Som ortsbo eller sommargäst har du möjlighet att påverka Nagus utveckling och attraktionskraft? Bli medlem!

Eller har medlemsavgiften blivit obetald?

Betala in 10€ till:

Aktia                                  FI11 4055 0011 9654 03

Andelsbanken                FI94 5560 0920 0159 98                     

TACK!

 

Årets rundtur i Nagu 7 maj

Det är igen dags för rundturen i Nagu, ett trevligt sätt att lära sig mer om sin närmiljö. I år bekantar vi oss med Prostvik och Käldinge gård samt Kirjais kurscenter var det även är kaffeservering.

Bussen startar från södra hamnen kl 12.00 Lördagen 7 maj.

Anmälning: info@multiculti.fi eller 040 5060109 eller 05062358/ 15€

kartta

Big Band konsert på Framnäs lördagen 23.4.

Pro Nagu o Multiculti injuder till Archipelago Big Band på Framnäs lö 23.4. kl. 16.
Sammansättningen är ett traditionellt big band med 4 trumpeter, 4 tromboner, 5 saxofoner och trummor, bas samt gitarr.
Repertoaren är också i huvudsak traditionell bigbandmusik med kompositioner av bla Duke Ellington och Benny Goodman, men med finns också nyare inhemska låtar.
En av bandets trombonister , Sanna Järf, medverkar också som sångsolist, och bandet leds av Mikael Långbacka.
Biljetter 10/5 €
Intäkterna från konserten överlåts till musik och bildkonstskolan ArtDur

images

Pro Nagus vårmöte 20.4.kl.19.00

Välkomna till Pro Nagu vårmöte onsdagen den 20 april kl. 19.00

Plats: Nagusalen, Viksvägen 7.

Har medlemsavgiften blivit obetald? Också nya medlemmar kan registrera sig:

Betala in 10 € till: Andelsbanken FI94 556009 20015998 eller AKTIA FI11 4050011965403

Ifjol arrangerade Pro Nagu bl.a. broseminariet, byggde skaterampen, dramavandring på Westerholmsstigen och genomförde en trafikundersökning. Projektet seniorboendet avslutades.

ifjol 005