Emmaus seminarium om integration 10.9. i Nagu

Bästa mottagare

Bästa Nagu aktivist

Bästa engagerade Nagubo och flyktingvän

 Den 10-11 september kommer Emmaus Finland att hålla sitt återkommande höstseminarium i Nagu.

Temat för årets seminarium är INTEGRATION

Seminariet skall inte bara handla om inflyttade, invandrare eller flyktingar. Det handlar lika mycket om människor som är födda i vårt land men som behöver stöd och hjälp för att bli delaktiga i samhället. Emmausrörelsen runt om i världen har mycket erfarenhet av just detta.

Kanske du inte hört om Emmaus? 

Emmaus är en politiskt och religiöst obunden rörelse som finns på fyra kontinenter i närmare 40 länder och den kan närmast definieras som en solidaritetsrörelse. Emmausrörelsen grundades för snart 70 år sedan i Frankrike. Grundaren Abbé Pierre började då arbeta med hemlösa i första hand i det efterkrigstida Frankrike. Snabbt spred sig initiativet och kom på 60-talet till Finland.

Emmaus motto är att ge hjälp till självhjälp och att hjälpa de som lider mest.

(se : www.emmaus-international.org)

 Emmaus styrs av följande värderingar: att visa respekt, att dela med sig, att vara öppen, att leva solidariskt och att vara välkomnande såväl i tanke som i handling.

I Finland finns idag fem Emmausgrupper verksamma i Helsingfors, Ekenäs, Åland och Jokioinen. (Se respektive hemsidor, adresserna hittar du på www.emmaus.fi.

Du hittar också Emmaus Finland och Emmaus International på Facebook)

 Vi bjuder härmed in Dig att med dina erfarenheter av bl.a. ”Nagumodellen” delta i vårt seminarium den 10 september kl 14.00-17.00 i kommunalstugan i Nagu.

 På seminariet kommer representanter för olika Emmausgrupper att tala om sin integrerande verksamhet: lopptorg och insamling av varor, frivilligverksamhet för volontärer, arbetspraktik för arbetslösa, verkstäder, Emmaus Ålands arbetspool som hjälper invandrare, tiggare och arbetslösa med jobb och som tar hand om byråkratin kring tillfälliga anställningar, Emmaus soppkök och returcafé m.m. Kanske någon av de här Emmausmodellerna skulle gå att tillämpa i Nagu?

 Ni Nagu-bor berättar för oss om er integrering av asylsökande – vi har säkert något att lära oss. 

Mona Hemmer leder ordet men ju fler Nagubor som kan delta desto mer givande blir seminariet och diskussionen kring integration allt enligt teorin: ju fler kockar desto bättre soppa. Från de olika Emmausgrupperna i Finland deltar ca 20 personer.

Vi önskar Dig hjärtligt välkommen och tar gärna emot anmälningar senast 20.8. till Carina Aaltonen, Emmaus Finlands ordförande: carina@emmaus.ax, tel 040-5645102 eller Margherita Zilliacus, Emmaus Finlands sekreterare:mzilliacus@hotmail.com, tel 0400-935252

 Vi svarar också gärna på frågor och tar emot idéer!

Bästa hälsningar,

Carina och Margherita

Infobrev

Pro Nagu är en intresseförening som samlar invånarna, föreningarna och företagarna i Nagu till gemensam verksamhet till förmån för lokalsamhället.

ProNagu verkar för att Nagu skall hållas livskraftigt.

Ett plock ur vad som är på gång just nu:

 • fixande av gräsplan för diverse aktiviteter vid kolonilotterna/hundparken
 • hundparkens belysning och sophantering uppdateras
 • happening vid den nya skaterampen
 • ny skylt vid gravröset vid Westerholmsstigen
 • webbkamera vid torget
 • föreningens allmogebåt Tjärleken sjösatt och stationerad på Nötö, kontakta Jan-Erik Karlsson för mera info
 • Pro Nagu planerar en väggmålning, mural, tillsammans med lokala konstnärer- Finland 100 år.

Som ortsbo eller sommargäst har du möjlighet att påverka Nagus utveckling och attraktionskraft? Bli medlem!

Eller har medlemsavgiften blivit obetald?

Betala in 10€ till:

Aktia                                  FI11 4055 0011 9654 03

Andelsbanken                FI94 5560 0920 0159 98                     

TACK!

 

Årets rundtur i Nagu 7 maj

Det är igen dags för rundturen i Nagu, ett trevligt sätt att lära sig mer om sin närmiljö. I år bekantar vi oss med Prostvik och Käldinge gård samt Kirjais kurscenter var det även är kaffeservering.

Bussen startar från södra hamnen kl 12.00 Lördagen 7 maj.

Anmälning: info@multiculti.fi eller 040 5060109 eller 05062358/ 15€

kartta

Big Band konsert på Framnäs lördagen 23.4.

Pro Nagu o Multiculti injuder till Archipelago Big Band på Framnäs lö 23.4. kl. 16.
Sammansättningen är ett traditionellt big band med 4 trumpeter, 4 tromboner, 5 saxofoner och trummor, bas samt gitarr.
Repertoaren är också i huvudsak traditionell bigbandmusik med kompositioner av bla Duke Ellington och Benny Goodman, men med finns också nyare inhemska låtar.
En av bandets trombonister , Sanna Järf, medverkar också som sångsolist, och bandet leds av Mikael Långbacka.
Biljetter 10/5 €
Intäkterna från konserten överlåts till musik och bildkonstskolan ArtDur

images

Pro Nagus vårmöte 20.4.kl.19.00

Välkomna till Pro Nagu vårmöte onsdagen den 20 april kl. 19.00

Plats: Nagusalen, Viksvägen 7.

Har medlemsavgiften blivit obetald? Också nya medlemmar kan registrera sig:

Betala in 10 € till: Andelsbanken FI94 556009 20015998 eller AKTIA FI11 4050011965403

Ifjol arrangerade Pro Nagu bl.a. broseminariet, byggde skaterampen, dramavandring på Westerholmsstigen och genomförde en trafikundersökning. Projektet seniorboendet avslutades.

ifjol 005

Resultaten av Pro Nagus trafikundersökning

Pro Nagu  har engagerat sig i trafikfrågan mellan fastlandet och skärgården under åren 2014- 2015. Genom en enkät ville föreningen få en uppfattning om vem som använder färjan, vad en skälig väntetid i färjstanden anses vara under olika tidpunkter på dygnet, om användares åsikter om en bro samt om eventuella användaravgifter för en bro. Som bilaga är kategoriserat under rubriker de otaliga fria  kommentarer som svaranden har lämnat in.

Trafikundersökningens resultat:Pro Nagu enkät 16112015

IMG_1992

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR

Pensionärsföreningen Festingarna r.f. och Pargas stad ordnar seminariet ” Bo bra på äldre dar” på Framnäs på Kyrkbacken i Nagu onsdagen den 18 november 2015 klockan 15.00. Fritt inträde.

Seminariets mål är att belysa den pågående allmänna utvecklingen inom äldreboendet, som en grund för en öppen och konstruktiv diskussiom om den specifika situationen i Skärgården.

 Program:

 1. Seminariets öppnande                          Raili Svahnström, ordförande
 1. Några teser om seniorboende             Rune Franzén, pensionär
 2. SPF’s hälsning                                         Berit Dahlin, Svenska Pensionärsförbundet                                                                      verksamhetsledare
 1. Guldålder – men inte för alla            Marcus Henricson, jurist,partner/H&M                                                                              Henricson

Kaffepaus

 1. Det framtida Pargas                              Patrik Nygrén, stadsdirektör
 1. Äldreomsorgen i Skärgården             Paula Sundqvist, social- och

hälsovårdschef/ Gun Sirén,äldreomsorgschef

Marcus Henricson har på uppdrag av SPF och tankesmedjan MAGMA utarbetat rapporten ”Guldålder – men inte för alla”, som mångsidigt belyser pensionärslivets väntade utveckling till år 2024.