Infobrev

Pro Nagu är en intresseförening som samlar invånarna, föreningarna och företagarna i Nagu till gemensam verksamhet till förmån för lokalsamhället.

ProNagu verkar för att Nagu skall hållas livskraftigt.

Ett plock ur vad som är på gång just nu:

 • fixande av gräsplan för diverse aktiviteter vid kolonilotterna/hundparken
 • hundparkens belysning och sophantering uppdateras
 • happening vid den nya skaterampen
 • ny skylt vid gravröset vid Westerholmsstigen
 • webbkamera vid torget
 • föreningens allmogebåt Tjärleken sjösatt och stationerad på Nötö, kontakta Jan-Erik Karlsson för mera info
 • Pro Nagu planerar en väggmålning, mural, tillsammans med lokala konstnärer- Finland 100 år.

Som ortsbo eller sommargäst har du möjlighet att påverka Nagus utveckling och attraktionskraft? Bli medlem!

Eller har medlemsavgiften blivit obetald?

Betala in 10€ till:

Aktia                                  FI11 4055 0011 9654 03

Andelsbanken                FI94 5560 0920 0159 98                     

TACK!

 

Årets rundtur i Nagu 7 maj

Det är igen dags för rundturen i Nagu, ett trevligt sätt att lära sig mer om sin närmiljö. I år bekantar vi oss med Prostvik och Käldinge gård samt Kirjais kurscenter var det även är kaffeservering.

Bussen startar från södra hamnen kl 12.00 Lördagen 7 maj.

Anmälning: info@multiculti.fi eller 040 5060109 eller 05062358/ 15€

kartta

Big Band konsert på Framnäs lördagen 23.4.

Pro Nagu o Multiculti injuder till Archipelago Big Band på Framnäs lö 23.4. kl. 16.
Sammansättningen är ett traditionellt big band med 4 trumpeter, 4 tromboner, 5 saxofoner och trummor, bas samt gitarr.
Repertoaren är också i huvudsak traditionell bigbandmusik med kompositioner av bla Duke Ellington och Benny Goodman, men med finns också nyare inhemska låtar.
En av bandets trombonister , Sanna Järf, medverkar också som sångsolist, och bandet leds av Mikael Långbacka.
Biljetter 10/5 €
Intäkterna från konserten överlåts till musik och bildkonstskolan ArtDur

images

Pro Nagus vårmöte 20.4.kl.19.00

Välkomna till Pro Nagu vårmöte onsdagen den 20 april kl. 19.00

Plats: Nagusalen, Viksvägen 7.

Har medlemsavgiften blivit obetald? Också nya medlemmar kan registrera sig:

Betala in 10 € till: Andelsbanken FI94 556009 20015998 eller AKTIA FI11 4050011965403

Ifjol arrangerade Pro Nagu bl.a. broseminariet, byggde skaterampen, dramavandring på Westerholmsstigen och genomförde en trafikundersökning. Projektet seniorboendet avslutades.

ifjol 005

Resultaten av Pro Nagus trafikundersökning

Pro Nagu  har engagerat sig i trafikfrågan mellan fastlandet och skärgården under åren 2014- 2015. Genom en enkät ville föreningen få en uppfattning om vem som använder färjan, vad en skälig väntetid i färjstanden anses vara under olika tidpunkter på dygnet, om användares åsikter om en bro samt om eventuella användaravgifter för en bro. Som bilaga är kategoriserat under rubriker de otaliga fria  kommentarer som svaranden har lämnat in.

Trafikundersökningens resultat:Pro Nagu enkät 16112015

IMG_1992

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR

Pensionärsföreningen Festingarna r.f. och Pargas stad ordnar seminariet ” Bo bra på äldre dar” på Framnäs på Kyrkbacken i Nagu onsdagen den 18 november 2015 klockan 15.00. Fritt inträde.

Seminariets mål är att belysa den pågående allmänna utvecklingen inom äldreboendet, som en grund för en öppen och konstruktiv diskussiom om den specifika situationen i Skärgården.

 Program:

 1. Seminariets öppnande                          Raili Svahnström, ordförande
 1. Några teser om seniorboende             Rune Franzén, pensionär
 2. SPF’s hälsning                                         Berit Dahlin, Svenska Pensionärsförbundet                                                                      verksamhetsledare
 1. Guldålder – men inte för alla            Marcus Henricson, jurist,partner/H&M                                                                              Henricson

Kaffepaus

 1. Det framtida Pargas                              Patrik Nygrén, stadsdirektör
 1. Äldreomsorgen i Skärgården             Paula Sundqvist, social- och

hälsovårdschef/ Gun Sirén,äldreomsorgschef

Marcus Henricson har på uppdrag av SPF och tankesmedjan MAGMA utarbetat rapporten ”Guldålder – men inte för alla”, som mångsidigt belyser pensionärslivets väntade utveckling till år 2024.