Nagu skateramp

I samband med Potatisfestivalen lördagen 27.6   invigs den nya skaterampen kl.12.00 av Eugen Friman. Vi lovar inte att han prövar rampen men en fin och annorlunda konstruktion har Nagu från och med nu, tack vare Nagu Sparbanksstiftelsen. Skaterampen finns i anslutning av Lyan och biblioteket. Vi önskar alla skate-entusiaster en fin säsong! Allmänheten är varmt välkommen att bekanta sig med Pro Nagus verksamhet!

Projektets bakgrund:

Skaterampen är planerad och byggd av Mommos byggnadsvård. De är specialiserade inom traditionell byggnadsteknik och består av Fredrik Sjöblad och Fredrik Selin.

Byggnaden presenterar traditionell byggnadsteknik och ekologiska lösningar. P.g.a en snäv budget har dock en del miljövänliga lösningar uteblivit.

Trots det är Nagu miniramp” ett exempel på ett samarbete mellan lokala finansiärer ( Nagu Sparbanksstiftelse) och lokala aktörer. Vi hoppas från Pro Nagu vägnar att motsvarande byggprojekt vinner framsteg i Nagu.

20150626_124611

https://www.facebook.com/pages/Mommos-Byggnadsv%C3%A5rd/139902096180984?fref=ts

 

Uppdatering av Pro Nagus medlemsregister

Pro Nagus medlemsregister skall uppdateras och överföras i ett användarvänligare format. Tack vare Nagu Andelsbanks projekt att sponsorera ungdomars möjlighet till sommarjobb, har Pro Nagu nu en ungdom anställd  2 veckor för den här uppgiften.

Vi behöver din aktivitet och hjälp för att lyckas. Om du har bytt epost eller telefonnummer så skicka uppgifterna via länken på vår hemsida. Eller som ett meddelande via Facebook.

Om du ännu inte är Pro Nagus medlem så är du hjärtligt välkommen med ditt bidrag, både som en ny medlem och med dina kunskaper och årsavgiften som är 10 €.

Betala in på Andelsbanken FI94 556009 20015998

AKTIA FI11 4050011965403

Årsmöte onsdagen 8.4 kl. 18.30 på Nagu Brandstation


20150205_135531

Föreningen Pro Nagu samlas till årsmöte den 8.4.2015 kl. 18.30 i Nagu Brankkis.Förutom de stadgeenliga ärenden har vi följande program:

  • Presentation av Nagu Brandkår och aktuella ärenden.
  • Mia Peussa berättar om vassklippning och erfarenheter från Lillviken,Lillandet och om fortsatt verksamhet i år.

20150315_170200

  • Christa Perämaa -Bredenberg informerar om den kommande skaterampen i anslutning av ungdomsgården Lyan.

20150320_145837

Servering av saltbit och kaffe. Välkomna  med och diskutera! Styrelsen

20150315_170224

Seminarium på Framnäs 2.3 kl.12-15.00

Paraisten Kiintea¦ê Maayhteys 03 205

Välkommen på seminarium!

Skärgårdens invånarföreningar är oroliga över den trafikpolitik som gällande kring förbindelsen Pargas -Nagu. Vi vill med detta seminarium skapa en kreativ diskussion kring den fasta vägförbindelsen. En fungerande infrastruktur är livsviktig för en levande skärgård året om.

FAST VÄG MELLAN PARGAS OCH NAGU

Seminarium, 2.3. 2015 kl 12-15 i Nagu, på Framnäs (Strandvägen 1)

Paraisten Kiintea¦ê Maayhteys 03 262År 1995 fattade trafikminister Ole Norrback beslutet att planeringen av en fast väg mellan Pargas och Nagu ska fortsätta enligt alternativet bro. Idag trafikeras färjpasset av 2 miljoner passagerare, och trafiken ökar årligen. Färjpasset Pargas – Nagu är idag en strukturell flaskhals och ett hot för en levande skärgård. Färjorna kräver inom snar framtid nyinvesteringar och de nedskurna färjturerna medför stora problem för befolkningen. Kostnaden för färjpasset är ca 6 miljoner per år. En bro kostar ca 150 miljoner €, och investeringen tjänar in sig på 30 år.

Invånarföreningarna Pro Nagu, Pro Korpo, Pro Houtskär och Pro Malm vill med detta seminarium starta en diskussion i kreativ anda kring den fasta vägförbindelsen mellan Pargas – Nagu. En fast vägförbindelse är nyckeln till en levande skärgård även i framtiden.

Fortsätt läsa Seminarium på Framnäs 2.3 kl.12-15.00