Årsmöte onsdagen 8.4 kl. 18.30 på Nagu Brandstation


20150205_135531

Föreningen Pro Nagu samlas till årsmöte den 8.4.2015 kl. 18.30 i Nagu Brankkis.Förutom de stadgeenliga ärenden har vi följande program:

  • Presentation av Nagu Brandkår och aktuella ärenden.
  • Mia Peussa berättar om vassklippning och erfarenheter från Lillviken,Lillandet och om fortsatt verksamhet i år.

20150315_170200

  • Christa Perämaa -Bredenberg informerar om den kommande skaterampen i anslutning av ungdomsgården Lyan.

20150320_145837

Servering av saltbit och kaffe. Välkomna  med och diskutera! Styrelsen

20150315_170224

Seminarium på Framnäs 2.3 kl.12-15.00

Paraisten Kiintea¦ê Maayhteys 03 205

Välkommen på seminarium!

Skärgårdens invånarföreningar är oroliga över den trafikpolitik som gällande kring förbindelsen Pargas -Nagu. Vi vill med detta seminarium skapa en kreativ diskussion kring den fasta vägförbindelsen. En fungerande infrastruktur är livsviktig för en levande skärgård året om.

FAST VÄG MELLAN PARGAS OCH NAGU

Seminarium, 2.3. 2015 kl 12-15 i Nagu, på Framnäs (Strandvägen 1)

Paraisten Kiintea¦ê Maayhteys 03 262År 1995 fattade trafikminister Ole Norrback beslutet att planeringen av en fast väg mellan Pargas och Nagu ska fortsätta enligt alternativet bro. Idag trafikeras färjpasset av 2 miljoner passagerare, och trafiken ökar årligen. Färjpasset Pargas – Nagu är idag en strukturell flaskhals och ett hot för en levande skärgård. Färjorna kräver inom snar framtid nyinvesteringar och de nedskurna färjturerna medför stora problem för befolkningen. Kostnaden för färjpasset är ca 6 miljoner per år. En bro kostar ca 150 miljoner €, och investeringen tjänar in sig på 30 år.

Invånarföreningarna Pro Nagu, Pro Korpo, Pro Houtskär och Pro Malm vill med detta seminarium starta en diskussion i kreativ anda kring den fasta vägförbindelsen mellan Pargas – Nagu. En fast vägförbindelse är nyckeln till en levande skärgård även i framtiden.

Fortsätt läsa Seminarium på Framnäs 2.3 kl.12-15.00