Årsmöte onsdagen 8.4 kl. 18.30 på Nagu Brandstation


20150205_135531

Föreningen Pro Nagu samlas till årsmöte den 8.4.2015 kl. 18.30 i Nagu Brankkis.Förutom de stadgeenliga ärenden har vi följande program:

  • Presentation av Nagu Brandkår och aktuella ärenden.
  • Mia Peussa berättar om vassklippning och erfarenheter från Lillviken,Lillandet och om fortsatt verksamhet i år.

20150315_170200

  • Christa Perämaa -Bredenberg informerar om den kommande skaterampen i anslutning av ungdomsgården Lyan.

20150320_145837

Servering av saltbit och kaffe. Välkomna  med och diskutera! Styrelsen

20150315_170224