Norrströmsbron 30 år torsdagen 6 oktober

PRO Nagu r.f. och Nagu Områdesnämnd vill uppmärksamma att Norrströmsbron firar 30 år. Bron hade en stor betydelse för skärgårdstrafikens utveckling. Nu firar vi med att kombinera både historia och framtid! Vi hoppas att föreningar från Nagu och andra intresserade deltar, dels kan ni bidra med arrangemangen eller också ge synlighet för er egen verksamhet. På bron är begränsat med utrymme och därför ber vi att man håller sig vid någondera ändan av bron. Det finns inte heller parkeringsplatser så vi uppmanar att komma till fots eller cykel.Vi ser t.ex. gärna att någon dokumenterar festligheterna- arkivmaterial är alltid av intresse. Öppet hus på Framnäs kl: 12.30-14.00. Kort om programmet:

PROGRAM

Kl 11:45 Framnäs (Framnäsvägen) Nagu.
Inviterade gäster stiger ombord på bussen till Norrströmsbron.
Kl 12:00 på Bron – gästerna har förflyttat sig till bron och Christoffer Taxell håller ett festtal. Enbart gäster och journalister är på körbanan (förutsatt att NTM- centralen beviljat tillstånd för att stänga av trafiken). Allmänheten har möjlighet att ta del av programmet i anslutning av bron.
Kl 12:10 Gästerna förflyttar sig till bussen och retur till Framnäs.
Kl 12:20 Framnäs. Kaffeservering, tal, presentation av Kaj Arnös film längs
Skärgårdsvägen och brobygget år 1986. Annat arkivmaterial till påseende. Hälsning från högstadie-elever från Houtskär, Korpo och Nagu – ‘Hur ser framtiden ut i skärgården’?
Kl 14:00 Avslutning
Välkomna!

Norsströmmen 1986 Åke Åberg 1 (2)

Foto:  Åke Åberg 1986

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *