Styrelsens sammansättning

Styrelsemedlemmar  2015 -2016

Annastina Sarlin (ordförande)                  2015-2016

Christa Perämaa-Bredenberg (medlem)              2015-2016

Jan-Erik Karlsson,vice ordförande (medlem) 2015-2016

Rune Franzèn ,sekreterare (medlem)                             2015 2016

Ann-Louise Höglund-Mäenpää, kassör (medlem)  2015-2016

Simo Andersson, (medlem)                                       2015-2016

Mia Peussa  (suppleant)                                     2015-2016

Christian Alopaeus (suppleant )                       2015-2016