Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN 2015

Pro Nagu r.f. kommer att fungera som ett flexibelt organ utan exakt fastslagen verksamhetsplan. Verksamheten bör ske i överensstämmelse med föreningens stadgar och i den utsträckning som ekonomin tillåter.

Pro Nagu r.f. kan fungera som huvudman vid olika projekt och också samla mindre projekt till större helheter, samt naturligtvis också bedriva egna projekt efter behov.

År 2015 planerar Pro Nagu r.f. att koncentrera sig på följande helheter:

Pro Nagu har med hjälp av närservicenämnden utrett intresset för ett privat seniorboende i Nagu centrum. Eftersom intresset varit stort arbetar Pro Nagu nu vidare med projektet. Då planerna konkretiserats bildas ett skilt bolag/stiftelse för ändamålet.

Pro Nagus arbete för byautveckling. Föreningen samarbetar med föreningen Egentliga Finlands byar och Pia Prost som ansvara för deras svenskspråkiga verksamhet. Samarbetsinitiativ från byarna välkomnas.

Pro Nagu har med stöd av närservicenämnden köpt en allmogebåt sommaren 2011. Båten vid namn Tjärleken är till förfogande för naguborna. Den kräver vård och omsorg vilket sköts som talkoarbete.
Pro Nagu deltar i Träbåtsdagen 2015 och välkomnar intresserade med i verksamheten.

Följande projekt är aktuella under år 2015:

Skateramp färdigställs åt ortens ungdomar.

Pro Nagu fördjupar sig i möjligheten att utveckla vandringsleder genom Åbolandsskärgård som ett led i en större nordisk helhet.

Westerholms kulturstig färdigställdes år 2014 och under år 2015 har föreningen som avsikt att skapa kulturupplevelser kring stigen.

Koloniträdgård och hundpark – fritidsaktiviteter och hälsa. Hundparken och trädgårdslotterna är i bruk.

Upprustning av Lillviken (i Simonby och Käldinge) och förbättring av vattenkvaliteten. Utrustning för att skära vass har anskaffats med stöd av Leaderprojekt. Även andra byar får i framtiden använda utrustningen.

Skötseln och utvecklingen av Södra hamnen – service och företagarutveckling
Södra hamnen bör utgöra ett livskraftigt och trivsamt område som kompletterar Nagus centrum. Torget skall fungera som en träffpunkt för ortsbor och sommargäster, samt några gånger under säsongen bjuda på underhållning i form av gästande artister och marknadsdagar.
Det praktiska arbetet på torget leds även år 2015 av en arbetsgrupp som består av torgförsäljare.

Olofsdagen och – marknaden: Lokala företag och föreningar aktiveras. Pro Nagus mål är att Olofsdagen och -marknaden är en småskalig lokal marknad med tydlig Nagu-prägel.

Pro Nagu samarbetar gärna med övriga föreningar i Nagu. Multiculti arrangerar i juni potatisfestivalen ” De vita Päron” i Södra hamnen och Pro Nagu och torghandlarna deltar. Även projektet ”Skördefesten” ordnar höstmarknad i Södra hamnen. MC och Pro Nagu fortsätter med sitt gemensamma historieprojekt, de 9.5.2015 arrangeras en busstur till Storlandets herrgårdar.

Pro Nagu deltar i arrangemangen och festligheterna kring Nagu 620 års jubileum

1 maj picknicken på kyrkvallen ordnas även år 2015.

Pro Nagus hemsida – kommunikation och marknadsföring
Föreningens hemsida upprätthålls och kompletteras vid behov.

Lär känna dina grannar – samarbete och utveckling över gränserna
Föreningen är öppen för samarbete med aktiva föreningar både i Pargas kommundelar och i övrig skärgård, för att stärka samarbetet i skärgården och lära sig av varandra.

Utöver dessa helheter planerar Pro Nagu r.f. att synas på olika sätt i Nagubornas vardag, bidra till en positiv utveckling.

Pro Nagu r.f. verksamhetsplan 2014

Pro Nagu r.f. kommer att fungera som ett flexibelt organ utan exakt fastslagen verksamhetsplan. Verksamheten bör ske i överensstämmelse med föreningens stadgar och i den utsträckning som ekonomin tillåter.

Pro Nagu r.f. kan fungera som huvudman vid olika projekt och också samla mindre projekt till större helheter, samt naturligtvis också bedriva egna projekt efter behov.

År 2014 planerar Pro Nagu r.f. att koncentrera sig på följande helheter:

Pro Nagu har med hjälp av närservicenämnden utrett intresset för ett privat seniorboende i Nagu centrum. Eftersom intresset varit stort arbetar Pro Nagu nu vidare med att starta upp projektet. Då planerna konkretiserats bildas ett skilt bolag/stiftelse för ändamålet.

Pro Nagus arbete för byautveckling fortsätter. Föreningen samarbetar med föreningen Egentliga Finlands byar och Pia Prost som ansvara för deras svenskspråkiga verksamhet. Samarbetsinitiativ från byarna välkomnas.

Pro Nagu har med stöd av närservicenämnden köpt en allmogebåt sommaren 2011. Båten vid namn Tjärleken är till förfogande för naguborna. Den kräver vård och omsorg vilket sköts som talkoarbete.

Pro Nagu samarbetar med NSS som sedan sommaren 2012 bär ansvaret för den nybyggda allmogebåten Anni. Syftet är att med de nybyggda allmogebåtarna (GIP- Jiippi projektet) är att ge ungdomarna i skärgården möjlighet att lära sig sjömanskunskap och en inblick i livet förr. Samtidigt skapa samarbete mellan öar och kommuner i skärgården genom segling, kurser, läger, tävlingar etc. Föreningen

Pro Nagu deltar i Träbåtsdagen 2014.

Följande projekt är aktuella under år 2014:

Uppsnyggning av infarten till Kyrkbacken; Westerholms kulturstig färdigställs under året.

Koloniträdgård och hundpark – fritidsaktiviteter och hälsa. Hundparken är i bruk. Trädgårdslotterna odlas första gången inkommande sommar. Invigning arrangeras under försommaren.

Upprustning av Lillviken (i Simonby och Käldinge) och förbättring av vattenkvaliteten. Utrustning för att skära vass anskaffas med stöd av Leaderprojekt. Även andra byar får i framtiden använda utrustningen.

Färdigställandet av Spink väderkvarn.

Skötseln och utvecklingen av Södra hamnen – service och företagarutveckling

Södra hamnen bör utgöra ett livskraftigt och trivsamt område som kompletterar Nagus centrum. Torget skall fungera som en träffpunkt för ortsbor och sommargäster, samt några gånger under säsongen bjuda på underhållning i form av gästande artister och marknadsdagar.

Det praktiska arbetet på torget leds även år 2014 av en arbetsgrupp som består av tre torgförsäljare.

Olofsdagen och – marknaden arrangeras lördagen den 2-3.08 Lokala företag och föreningar aktiveras. Pro Nagus mål är att Olofsdagen och -marknaden är en lokal marknad med tydlig Nagu-prägel.

Pro Nagu samarbetar gärna med övriga föreningar i Nagu. Multiculti arrangerar i juni potatisfestivalen ” De vita Päron” i Södra hamnen och Pro Nagu och torghandlarna deltar. Även projektet ”Skördefesten” ordnar höstmarknad i Södra hamnen. MC och Pro Nagu fortsätter med sitt gemensamma historieprojekt, under året arrangeras en busstur till Storlandets herrgårdar och till Westerholms kulturstig på Ernholm färdigsställs informationstavlor i samarbete.

1 maj picknicken på kyrkvallen ordnas även år 2014.

Pro Nagus hemsida – kommunikation och marknadsföring

Föreningens hemsida upprätthålls och kompletteras vid behov.

.

Lär känna dina grannar – samarbete och utveckling över gränserna

Föreningen är öppen för samarbete med aktiva föreningar både i Pargas kommundelar och i övrig skärgård, för att stärka samarbetet i skärgården och lära sig av varandra, som ett exempel kan nämnas allmogeseglingen där många föreningar samarbetar både inom Pargas och utom.

Utöver dessa helheter planerar Pro Nagu r.f. att synas på olika sätt i Nagubornas vardag, bidra till en positiv utveckling.

Pro Nagu r.f. verksamhetsplan 2013

Pro Nagu r.f. kommer att fungera som ett flexibelt organ utan exakt fastslagen verksamhetsplan. Verksamheten bör ske i överensstämmelse med föreningens stadgar och i den utsträckning som ekonomin tillåter.

Pro Nagu r.f. kan fungera som huvudman vid olika projekt och också samla mindre projekt till större helheter, samt naturligtvis också bedriva egna projekt efter behov.

År 2013 planerar Pro Nagu r.f. att koncentrera sig på följande helheter:

Med medel från närservicenämnden i Nagu kartlägger Pro Nagu, seniorernas, +60, intresse för ett privatseniorboende i Nagu centrum. Förfrågningen har riktats till både fast- och fritidsboende. Utgående från resultatet kommer Pro Nagu att aktivera sig för att vara med och skapa förutsättningar för byggandet av boendet.

Pro Nagus satsning på byautveckling fortsätter. Närservicenämnden beviljade Pro Nagu medel för att starta upp arbetet i november 2011. Föreningen samarbetar med föreningen Egentliga finlands byar och Pia Prost som ansvara för deras svenskspråkiga verksamhet. Januari 2013 arrangeras i samarbete med MBI den tredje kvällen kring temat.

Pro Nagu har med stöd av närservicenämnden köpt en allmogebåt sommaren 2011. Båten vid namn Tjärleken är till förfogande för naguborna. Den kräver vård och omsorg vilket sköts som talkoarbete. Pro Nagu är även med i GIP 1 allmogebåtsprojektet tillsammans med flere skärgårdskommuner. Finansiering har beviljats av Leaderföreningen i ” Samma båt” och Kulturfonden. Syftet är att med de nybyggda allmogebåtarna (GIP- Jiippi) ge ungdomarna i skärgården möjlighet att lära sig sjömanskunskap och en inblick i livet förr. Samtidigt skapa samarbete mellan öar och kommuner i skärgården genom segling, kurser, läger, tävlingar etc. Föreningen deltar också aktivt i Träbåtsdagen 2013.

Uppsnyggning av infarten till Kyrkbacken fortsätter i mån av möjlighet. En kulturstig med Westerholm som tema förverkligas under året om finansieringen ordnar sig. Statsmedel för en reparation av väderkvarnen i Spinksökes.

Koloniträdgård och hundpark – fritidsaktiviteter och hälsa. Hundparken är i bruk och bör marknadsföras även till sommargäster och båtfolk inför sommarsäsongen. Trädgårdslotterna odlas första gången inkommande sommar och planeringen sker tillsammans med hobbyodlarna under våren.

Skötseln och utvecklingen av Södra hamnen – service och företagarutveckling

Södra hamnen bör utgöra ett livskraftigt och trivsamt område som kompletterar Nagus centrum. Torget skall fungera som en träffpunkt för ortsbor och sommargäster, samt några gånger under säsongen bjuda på underhållning i form av gästande artister och marknads dagar.

Det praktiska arbetet på torget leds år 2013 av en arbetsgrupp som består av 3 aktiva torgförsäljare.

Olofsdagen och – marknaden den 26.07 Lokala företag och föreningar aktiveras. Pro Nagus mål är att Olofsdagen och -marknaden är en lokal marknad med tydlig Nagu-prägel.  

Pro Nagu samarbetar gärna med övriga föreningar i Nagu. Multiculti arrangerar i juni potatisfestivalen ” De vita Päron” i Södra hamnen och Pro Nagu och torghandlarna deltar. MC och Pro Nagu fortsätter med sitt gemensamma historieprojekt, under året arrangeras en busstur till Storlandets herrgårdar och Westerlunds kulturstig byggs på Ernholm om finansieringen ordnar sig. Även projektet ”Skördefesten” ordnar höstmarknad i Södra hamnen.

1 maj picknicken på kyrkvallen ordnas även år 2013.

Pro Nagus hemsida – kommunikation och marknadsföring

Föreningens hemsida upprätthålls och kompletteras vid behov.

.

Lär känna dina grannar – samarbete och utveckling över gränserna

Föreningen är öppen för samarbete med aktiva föreningar både i Pargas kommundelar och i övrig skärgård, för att stärka samarbetet i skärgården och lära sig av varandra, som ett exempel kan nämnas allmogeseglingen där många föreningar samarbetar både inom Pargas och utom.

Utöver dessa helheter planerar Pro Nagu r.f. att synas på olika sätt i Nagubornas vardag, bidra till en positiv utveckling.

Pro Nagu r.f. verksamhetsplan 2012

Pro Nagu r.f. kommer att fungera som ett flexibelt organ utan exakt fastslagen verksamhetsplan. Verksamheten bör ske i överensstämmelse med föreningens stadgar och i den utsträckning som ekonomin tillåter.

Pro Nagu r.f. kan fungera som huvudman vid olika projekt och också samla mindre projekt till större helheter, samt naturligtvis också bedriva egna projekt efter behov.

År 2012 planerar Pro Nagu r.f. att koncentrera sig på följande helheter:

Pro Nagu satsar under året på att stöda byarna i Nagu i att uppgöra ”byaplaner”. Närservicenämnden har beviljat Pro Nagu medel för att starta upp arbetet i november 2011. Föreningen planerar att samarbeta med föreningen Egentliga finlands byar och Pia Prost som ansvara för deras svenskspråkiga verksamhet.

Pro Nagu har med stöd av närservicenämnden köpt en allmogebåt sommaren 2011. Båten vid namn Tjärleken är till förfogande för naguborna. Den kräver vård och omsorg vilket sköts som talkoarbete.

Pro Nagu är även med i GIP allmogebåtsprojektet tillsammans med flere skärgårdskommuner. Finansiering har beviljats av Leaderföreningen i ” Samma båt” och Kulturfonden. Båtarna byggs under vintern och i sommar placeras en av de sju båtarna i Nagu. Syftet är att med dessa båtar ge ungdomarna i skärgården möjlighet att lära sig sjömanskunskap och en inblick i livet förr. Samtidigt skapa samarbete mellan öar och kommuner i skärgården genom segling, kurser, läger, tävlingar etc.

Byggnadsvårdsprojekt – Ernholms sädesmagasin. Delfinansiering har beviljats från programmet ”Miljövård i skärgården” för uppsnyggning av sädesmagasinets vid infarten till Kyrkbacken. Restaureringen genomförs under året i samarbete med Ernholms gård.

Koloniträdgård och hundpark – fritidsaktiviteter och hälsa

Pro Nagu färdigställer hundparken och Martha lotterna på Kyrkbacken. Projektet kräver fortsatta talko insatser och insamling av medel för finansiering av föreningens egen andel av kostnaderna.

Olofsdagen och – marknaden den 27.07 arrangeras under arbetsrubriken ”skärgårdens färdvägar förr och nu”. Lokala företag och föreningar aktiveras. Pro Nagus mål är att Olofsdagen och -marknaden utvecklas till en lokal marknad med tydlig Nagu-prägel.

Skötseln och utvecklingen av Södra hamnen – service och företagarutveckling

Södra hamnen bör utgöra ett livskraftigt och trivsamt område som kompletterar Nagus centrum. Torget skall fungera som en träffpunkt för ortsbor och sommargäster, samt några gånger under säsongen bjuda på underhållning i form av gästande artister och marknads dagar.

Det praktiska arbetet på torget leds år 2012 av en arbetsgrupp som består av 3 aktiva torgförsäljare.

Områdets logistik och utseende söker sina former då en ny affär byggts bredvig torgtaket sommaren 2011

Pro Nagu samarbetar gärna med övriga föreningar i Nagu. Multiculti arrangerar i juni potatisfestivalen ” De vita Päron” i Södra hamnen och Pro Nagu och torghandlarna deltar aktivt. MC och Pro Nagu fortsätter med sitt gemensamma historieprojekt, under året arrangeras bussturer till byar på norra Storlandet och Högsar.

Projektet ”Skördefesten” ordnar höstmarknad i Södra hamnen.

1 maj picknicken på kyrkvallen ordnas även år 2012.

Pro Nagus hemsida – kommunikation och marknadsföring

Föreningens hemsida upprätthålls och kompletteras vid behov.

Lär känna dina grannar – samarbete och utveckling över gränserna

Föreningen planerar närma sig olika aktiva föreningar i Väståbolands övriga kommundelar, för att stärka samarbetet mellan de olika skärgårdskommunerna och lära sig och dra nytta av varandra.

Utöver dessa helheter planerar Pro Nagu r.f. att synas på olika sätt i Nagubornas vardag, bidra till en positiv utveckling i området samt verka för en aktiv och trygg livsmiljö

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.